Cristina Ricci, « Tum sacros tum profanos scriptores suo pristino nitori restitutos (1) » : Le citazioni in greco nelle Cinquecentine basiliensi dei Padri latini

Premessa: La cultura del “citare” tra Primo Cristianesimo e Umanesimo.
Gli inizi della stampa in greco a Basilea.

Argomento: La presenza del greco nelle prefazioni latine alle prime edizioni (di Basilea)
degli Opera omnia dei 4 Padri della Chiesa occidentale – tre tipologie:

a) citazioni letterali (di frasi, versi), talora con menzione del loro autore

b) locuzioni / prestiti lessicali con valore gnomico
c) prestiti lessicali per classificare gli scritti patristici in base all’autenticità e al
genere letterario (nomenclatura critico-letteraria)

Focus su: a) citazioni letterali2
nel contesto delle prefazioni in cui sono inserite e nell’ordine cronologico di
queste ultime. Le prefazioni introducono le edizioni complete dei 4 Padri della
Chiesa latina (Ambrogio, Agostino, Girolamo e Gregorio Magno) stampate a
Basilea nella prima metà del Cinquecento (fino al 1559, quando le stampe
basiliensi furono inserite nell’Index librorum prohibitorum).


1. Andreas Cratander, praefatio in Ambrosii Opera 1516, ll. 12-163

Quemadmodum enim nihil melle dulcius, ita profecto nec quicquam sapientia suauius iucundiusque. Nam (Gregorio Naçiançeno asseuerante) χεῖλη σοφὰ στάζουσιν ἡδίστοις λόγοις. Hoc est: Labia sapientia stillant dulcissimos sermones4.Nimirum Ambrosij iam infantuli labiola tanto coelestis gratiae dulcore madescebant…

Citante: Andreas Hartmann, grecizzato Cratander (Strasburgo, 1485 circa – Basilea, 1540), correttore presso l’officina di Adam Petri e redattore della prefazione introduttiva all’edizione degli Opera di Ambrogio del 1516 e del relativo indice generale.

Citato: (Ps.) Gregorius Nazianzenus, carmen morale 32, v. 23: il verso 23 è all’inizio di due distici (vv. 23-26) che esprimono modi eticamente antitetici di comunicare. Il carme 32 (spurio)5 attribuito a Gregorio di Nazianzo è presente nell’edizione greca dei Carmina pubblicata per la prima volta a Venezia nel 15046.

Motivo della citazione: Il verso 23, di valore gnomico universale, si presta bene a un adattamento “particolare”, in riferimento ad Ambrogio e al miracolo delle api raccontato sulla sua infanzia7.

———————————————–

Notes:

1 Anonymus [Sigismundus Gelenius?], praefatio in Augustini Opera 1541/43, T. 1, ed. Ricci, Basilea Patristica. Praefationes in Ambrosii, Augustini, Gregorii Magni Opera (Europa Humanistica III), Turnhout 2019 (abbreviato BP), p.
284, 9-10. I titoli delle edizioni umanistiche citate in seguito sono standardizzati così: Genitivo dell’autore + Opera.
2 Nell’esposizione orale si illustrano cinque su dieci citazioni rilevate nelle edizioni studiate.
3 BP, p. 74.
4 (Ps.) Greg. Naz., carm. moral. 32, 23 (PG 37, col. 918, 1).
5 Cf. CPG 3035.32.
6 Rif. bibliogr. Adams G 1142.
7 Cf. Iac. Vorag., Leg. aur. 57, praef., ed. Th. Graesse, Melle 32003 (ristampa della terza ed. 1890), p. 250, 10-14.
———————————————–

2. Erasmus Roterodamus, praef. in Hieronymi Opera 1516, T. 2.3, ll. 39-478

Nonnulli rursum dum impendio candidi videri student, […] rabularum ineptias pro doctissimorum hominum egregiis monumentis amplectuntur et alba, quod aiunt, amussi legunt omnia. Quare fiat necesse est, vt, dum intempestiua modestia flagris etiam aut pistrino dignum nebulonem laedere verentur, in summos viros existant contumeliosi, nimirum quos illis aequant, vt hic optimo iure possis illo versu Homerico stomachari: ἐν δ’ ἱῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός9.

Citante: Erasmo (Rotterdam, 1466 o 1469 – Basilea, 1536), presente a Basilea dall’estate del 1514 per collaborare con Johann Froben e il suo entourage all’edizione completa di Girolamo, uscita nel 1516 come quella del Nuovo Testamento in greco10 da lui curata.

Citato: Homerus, Ilias 9, v. 319: le parole rivolte da Achille a Nestore, inviato da Agamennone per invitarlo a tornare a combattere, esprimono la frustrazione del Pelide perché non vede riconosciuta dall’Atride la sua eccellenza in battaglia. L’edizione aldina (del 1504?) dell’Iliade e dell’Odissea era probabilmente già nota a Basilea11.

Motivo della citazione: Erasmo, trattando degli spuri contenuti nel tomo a cui appartiene questa prefazione, mutua le parole amare di Achille per criticare quei lettori che non sanno distinguere tra autori validi e vili imitatori, trattandoli tutti allo stesso modo, e così sviliscono i migliori.

3. Bruno/Basilius Amerbach, praef. in Hieronymi Opera 1516, T. 5, ll. 38-4212

Enimuero quum iuxta Isocratem non modo paternarum facultatum, sed et paternorum amicorum (πρέπει γὲ τοὺς παῖδας ὥσπερ τῆς οὐσίας, οὕτω καὶ τῆς φιλίας τῆς πατρικῆς κληρονομεῖν13) atque adeo studiorum successionem capessere deceat, nos omissis optimis simul ac suauissimis studiis annos aliquot in hunc laborem insumpsimus et nonnullam optimae aetatis portionem Hieronymo impendimus.

Citante: Bruno Amerbach (Basilea, 1484-1519), che era il maggiore dei tre figli dello stampatore Johann Amerbach e collaborò a lungo nell’officina del padre e poi di Johann Froben, suo successore, impegnandosi in modo particolare nell’edizione dei commentari biblici di Girolamo (Hier. Opera 1516, tomi 5-9).

Citato: (Ps.) Isocrates, oratio 1, § 2: affermazione introduttiva al discorso protrettico attribuito (falsamente) a Isocrate e rivolto a Demonico, figlio di un amico del retore incaricato di occuparsi della παιδεία del giovane. Il testo in greco circolava in un incunabolo milanese del 1493, che era tra i libri in possesso degli Amerbach14.

Motivo della citazione: Bruno, citando il detto (pseudo-)isocrateo, ne estende la portata, aggiungendo all’eredità delle sostanze e degli amici anche quella degli studi e dei progetti intellettuali: nello specifico l’edizione di Girolamo, voluta dal padre J. Amerbach e portata a termine dal suo successore J. Froben.

———————————————–

Notes
8 Cit. dall’edizione delle Praefationes in Hieronymi Opera, ed. B. et U. Dill / C. Ricci, in preparazione.
9 Hom., Il. 9, 319: cf. Erasm., Adag. 2734 (ASD II.6, p. 464, 305-308).
10 Novum Instrumentum omne, Basileae 1516 (rif. bibliogr. VD16 B 4196).
11 Ilias, Odysseia, Batrachomyomachia, Hymnoi Ib… Bios Homērou / kata Ploutarchon kai Herodoton, Venetiis, [1504?],
1-2 (rif. bibliogr. Adams H 742; l’esemplare presente a Basilea: Universitätsbibliothek, UBH Bc VIII 108-109).
12 Cit. dalla ed. Dill / Ricci (v. supra, n. 8).
13 (Ps.) Isocr. 1, 2.
14 [Isocrates, Orationes, ed. Demetrius Chalcondylas, Milano 1493], rif. bibliogr. ISTC ii00210000, Van der Haegen II,3: 114,4. Un esemplare dell’edizione, presente a Basilea (Universitätsbibliothek, UBH Bc II 74), porta la nota di possesso: Ex libr. Amorbachiorum.

———————————————–

4. Wolfgangus Fabritius Capito, praefatio in Hieronymi Opera 1516, Index15

Nam indices autorum polliciti locis ferme communibus occupantur et frigidissimas interim sententias easque perperam intellectas corradunt. Quorum diligentiae infelici, vt videtur, debemus commentaria istorum superbissima perinde ac stultissima, qui frequentes vbique allegationes crepant, ἀλλ’ οὐδὲν πρὸς ἔπος16, “hoc dicit Hieronymus Stridonensis, hoc
Cyprianus Carthaginensis, hoc diuus Aurelius Augustinus”, nam omnia turgide intonant, opinor, boatu magnifico deterrituri aduersarium.

Citante: Fabrizio Capitone (Hagenau, Alsazia, 1478 – Strasburgo 1541), attivo a Basilea dal 1515 al 1520 come predicatore e collaboratore nell’officina Froben, specie per l’edizione di Girolamo grazie alle sue competenze di Ebraistica; autore della prefazione all’Indice generale (1520) redatto dall’amico Ecolampadio.

Citato: Aristophanes, Ecclesiazusae, v. 751: pronunciato da un personaggio scettico di fronte al progetto di “comunismo dei beni” voluto dalle “donne in parlamento”, infatti non vuole assolutamente gettar via le proprie ricchezze “senza senso”. La commedia era disponibile in greco nell’edizione aldina del 149817 presente nella biblioteca degli Amerbach.

Motivo della citazione: La locuzione riprende dal contesto originario lo scetticismo verso quei commentatori che, secondo Capitone, attingono le sententiae dei Padri da indici inaffidabili (a differenza dell’indice agli Opera di Girolamo redatto da Ecolampadio) e le citano in modo del tutto inappropriato, “per nulla a proposito”.

5. Erasmus, praef. in Ambrosii Opera 1527, T. 1, ll. 50-5618

Hic igitur ueteris prouerbij uenit in mentem, ὡς ἀεὶ τὸν ὅμοιον ἄγει θεός ὡς τὸν ὅμοιον19. Itaque uisum est pulchre congruere ut proficisceretur Ambrosius praesul ad praesulem, claris natalibus insignis ad nobilissimum, pius ad pietatis antistitem, eruditus ad eruditionis eximium patronum, uirgo et uirginitatis praeco facundissimus ad omnis pudicitiae exemplar incomparabile, denique pacificator ad episcopum pacis ac tranquillitatis publicae studiosissimum: Cui rei dicas Ambrosium diuinitus fuisse datum.

Citante: Erasmo (v. supra, sub n. 2)

Citato: Homerus, Odyssea 17, 218: la sentenza è pronunciata in modo sprezzante dal capraio Melanzio, quando vede il porcaro Eumeo, fido servitore di Ulisse, in compagnia dell’eroe tornato a Itaca sotto le false spoglie di un mendicante. L’Odissea circolava nell’edizione aldina di Omero già menzionata (supra, sub n. 2)20.
Motivo della citazione: Mentre Melanzio riferisce il motto sapienziale a quelli che lui considera dei miserevoli, Erasmo lo riprende per introdurre il paragone tra due personaggi d’eccellenza: l’autore da lui edito, Ambrogio vescovo di Milano, e il destinatario dell’edizione e relativa prefazione, Jan Laski, arcivescovo di Gniezno e primate di Polonia.

———————————————–

Notes
15 Cit. dalla ed. Dill / Ricci (v. supra, n. 8); cf. Oecolamp., epist. 77, ed. E. Staehelin, Briefe und Akten zum Leben
Oekolampads, 1-2, Leipzig 1927-1934, vol. 1, p. 115.
16 Aristoph., Eccl. 751; cf. Erasm., Adag. 445 (ASD II.1, pp. 518-520, spec. p. 520, 57-60).
17 ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ ΚΩΜῼΔΊΑΙ ἘΝΝΈΑ / Aristophanis Comoediae novem, [ed. Marcus Musurus, Venetiis, Aldus Manutius, 1498]°, rif. bibliogr. GW 2333; Van der Haegen II,3: 39,10. Un esemplare dell’edizione, presente a Basilea (Universitätsbibliothek, UBH Bc I 1°), porta la nota di possesso: Ex libr. Amorbachiorum.
18 BP, p. 92.
19 Hom., Od. 17, 218: cf. Erasm., Adag. 122 (ASD II.1, p. 240, 678).
20 V. supra, n. 11.

———————————————–

Osservazioni conclusive

Le citazioni esaminate sono tutte svincolate dal loro Sitz im Leben ma non tutte dal loro autore originario: infatti manca qualsiasi riferimento alla situazione in cui sono nate, però in tre casi su cinque si menziona chi le ha pronunciate.

È verisimile che lo sganciamento dall’originario contesto preceda il riutilizzo di queste locuzioni in greco nelle suddette prefazioni: infatti quasi tutte si trovano già negli Adagia di Erasmo21, che le presenta nel loro contesto originario, ma al contempo le isola come veicoli di un messaggio gnomico universale.

Retour au programme du colloque